ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.1644
คณะกรรมการบริหารชมรม ปฏิทินกิจกรรม Webboard รายชื่อที่อยู่ศิษย์เก่า Albumภาพ กิจกรรม
กลับหน้าหลัก
ประวัติภาควิชาพลศึกษา
 

แนะนำศิษย์เก่า

 

กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม

ของที่ระลึก ภาควิชาพลศึกษา
 

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านให้ข้อมูลแก่ชมรมศิษย์เก่า ภาควิชาพลศึกษา
เพื่อประสานงานในการจัดกิจกรรมของชมรม

รายละเอียด
แบบกรอกข้อมูลศิษย์เก่า คลิ๊ก

ภาควิชาพลศึกษาในความทรงจำ
สมทบทุนชมรมศิษย์เก่า
ภาควิชาพลศึกษาให้เข้มแข็ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาย่อย ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

ชื่อบัญชี ภาควิชาพลศึกษา
เลขที่บัญชี 704-2-23786-9

Chat Box ร่วมแสดง ความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ โปรดใช้คำสุภาพ และสร้างสรรค์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University (Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

E-mail webmaster : tanusak48@hotmail.com