รายชื่อพนักงานขับรถยนต์  สังกัดงานยานยนต์ ปฏิบัติงานที่งานยานยนต์   จำนวน  13  คน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเลขทะเบียน

ประจำรถ

จำนวนที่นั่ง
กม / ลิตร
หมายเลขโทรศัพท
1
นายวุฒิ  จันทกูล

40-0105

รถบัสพัดลม
42
3

0-9732-2543

0-7335-6405

2

นายสุนทร  คงจันทร์
40-0107
รถบัสพัดลม
45
3.5
0-9734-7745
3
นายมะ  อาเฮ็ด

40-0118

รถบัสปรับอากาศ

40

2

0-4749-8721
   
4
นายสมศักดิ์ ต้นตระกูลเกียรติ
40-0106
รถบัสปรับอากาศ
42
2.5

0-5893-4479

0-7333-7690

   

ม-0925

 รถกะบะ

11

8.5

5
นายบุญชู   พิมพ์สวัสดิ์
40-0108
รถมินิบัสปรับอากาศ
24
2.5
0-1608-8423
6
นายสัมพันธ์   สุขาเขิน
กข-4829
รถเก๋งโตโยต้า
3
8

0-9597-3228

ภายใน 2098

7
นายสินประทุม จิตมานะ
ก-1931
รถเก๋งมิตซูบิชิ
3
8.5
0-6960-2683
8

นายเรวัตร ทวีลาศ

ก-5509

รถเก๋งเปอร์โย

3

8.5

0-1598-3356

0-7335-6365

9

นายนิกร หนักแดง

นข-379

ม-0592

รถตู้โตโยต้า

รถตู้อีซูซุ

11

11

7.5

8

 

0-9659-5993

0-7343-1390

10
นายสมพร  จันทรลาภ
ม-1212
รถตู้โตโยต้า
11
7.5
0-9869-0489
11

นายสุวัฒน์  เหมมณี

ม-1068
รถตู้โตโยต้า
11
7
0-1608-8430
 
12
นายสมบูรณ์  สดชื่น
ม-0694
รถแวนมิตซูบิชิ
3
8

0-6748-8040

   
0-1540-3635
        หมายเหตุ  นายณัฐพล  อุ่นอก  ช่วยงานธุรการงานยานยนต์  กองธุรการ

0-9879-2686