ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.1644
กลับสู่หน้าหลัก ประกาศ แบบฟอร์มสำรวจการจบ ปฏิทินการดำเนินงาน


รายชื่อนักศึกษาฝึกสอน
ภาควิชาพลศึกษา 1/2555
262-511 (Internship 1)
262-512 (Internship 2)
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
-ปฎิทินกิจกรรมงานฝึกlสอน
ปีการศึกษา 61
-
-รายชื่อนักศึกษาฝึกสอนและ
ปีการศึกษา 2561
-คู่มือปฏิบัติการสอน
-รายชื่อหน่วยฝึก
-เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศ

ลิ้งเว็บสำคัญ
ฝ่ายฝึกประสบการณ์ คลิ๊ก
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

สามัคคี คือ พลัง
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"จำนวนผู้เข้าชม
 

ครูมืออาชีพ

ตัวอย่าง แผนการสอน
ตัวอย่างแผนการสอน
ตัวอย่างประมวลการสอน
 
 
 

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU