รายการเมนู ตอนที่ 1 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.1644
กลับสู่หน้าหลัก
เกี่ยวกับภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
วิสัยทัศน์และพันธกิจ หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ภาควิชาพลศึกษา
บุคลากร ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาพลศึกษา
หลักสูตรภาควิชาพลศึกษา ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
e-learning แบบฟอร์มภาควิชาพลศึกษา
แผนกลยุทธ์ ภาควิชาพลศึกษา Office Hour คณาจารย์และบุคลากร
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 แผนปฏิทินการดำเนินงานภาควิชาพลศึกษา
Site Map ภาควิชาพลศึกษา e-learning
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีงบประมาณ 54 (SAR) e-library และสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรการกีฬา ตราสัญลักษณ์ภาควิชาพลศึกษา

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU