รายการเมนู ตอนที่ 2 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.1644
กลับสู่หน้าหลัก
ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาพกิจกรรมประจำปี 2550
โครงการสานฝันด้านกีฬาเพื่อพัฒนาบ้านรูสะมิแล
ภาพบริการวิชาการ ดำเนินการการแข่งขันสิ่ง 31 ขาสามัคคี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนันทนาการฯ
การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน/ในโครงการอบรมกีฬาเยาวชน 2/2550
การประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดปัตตานี
การแข่งขันเรือพายจังหวัดปัตตานี
ภาพกิจกรรมบริการลูกเสือให้กับวิทยาลัยการอาชีพ
ภาพกิจกรรมครอบครัว
ภาพบริการวิชาการภาควิชา พลศึกษาร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
ภาพโครงการ Kids ดี สุขภาพดี สู่ความพอเพียง
โครงการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัด
ภาพการแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ประเพณี
ภาพบริการวิชาการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเยียวยา
ภาพโครงการผู้นำนันทนาการในกองลูกเสือ
แข่งขันวิ่ง 31 ขา สพท.เขต 1
ภาพวิชาพลศึกษาดำเนินการจัดงานปีใหม่/งานวันเด็กร.ร.บ้านรูสะมิแล
ภาพถ้วยรางวัลและบรรยากาศความยินดีของนักเรียนฯ
ภาพนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านรูสะมิแล
ภาพการแข่งขันฟุตบอลจูเนียร์ลีค
ภาพการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านรูสะมิแล

ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
ภาพการประชุมชมรมกีฬาจังหวัดปัตตาน
ภาพกิจกรรมการพัฒนารอบคลอง ส่วนหนึ่งของวิชาวัฒนวิถี
ภาพการประชุมวิชาการนันทนาการเชิงพาณิชย์ และการท่องเที่ยว
ภาพบริการวิชาการดำเนินการตัดสินกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย กลุ่มภาคใต้
แข่งขันวิ่ง 31 ขา สพท.เขต 1
ภาพโครงการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ม.อ.ปัตตานี ไร้พุง
ภาพกิจกรรมกระโดดเชือกหมู่ 2/50
ภาพโครงการฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2
ภาพโครงการมหกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ภาพบริการวิชาการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเยียวยา
ภาพการแข่งขันเรือพาย เรือยอกอง ประเพณี ชุดที่ 1
ภาพการแข่งขันเรือพาย เรือยอกอง ประเพณี ชุดที่ 2
ภาพการแข่งขันเรือพาย เรือยอกอง ประเพณี ชุดที่ 3
ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนันทนาการฯ รุ่นที่ 1
ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนันทนาการฯ รุ่นที่ 1( 2 )
ภาพ เบื้องหลังความสำเร็จในการอบรมรุ่นที่ 1
ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนันทนาการฯ รุ่นที่ 2
ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนันทนาการฯ รุ่นที่ 2 (2)
ภาพเบื้องหลังความสำเร็จในการอบรมรุ่นที่ 2
ภาพโครงการอบรมผู้นำนันทนาการในกองลูกเสือ
ภาพการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตซอล
ภาพการฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตซอล2
ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ชั้น ป.2-3

ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
ภาพกิจกรรมกระโดดเชือกหมู่ 2/51
ภาพโครงการสังคมพหุวัฒนธรรมฯ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาพกิจกรรมการพัฒนารอบคลอง ส่วนหนึ่งของวิชาวัฒนวิถี
ภาพโครงการอบรมชุมชนบำบัดทางใหม่ ชีวิตใหม่ ของอำเภอยะหริ่ง
ภาพการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน
ภาพการบริการวิชาการ บรรยายหลักการออกกำลังกายและการยืดเยียด
ภาพวิทยากรสันทนาการประชุมเครือข่ายครูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ภาพโครงการอบรมชุมชนบำบัดทางใหม่ ชีวิตใหม่ รุ่นที่ 2
ภาพการปฐมนิเทศ วันที่ 1 มิถุนายน 2552 และกิจกรรมวันแรก
ภาพวิทยากรโครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกา 3 จังหวัดฯ
การจัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (กลุ่มภาคใต้)
ภาพโครงการจัดกิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด
ภาพโครงการจัดกิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด ชุดที่ 2
ภาพโครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชน ชุดที่ 1
ภาพโครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชน ชุดที่ 2
ภาพการบริการวิชาการตัดสินกีฬา วิทยาลัยชุมชน "ตานีเกมส์"
ภาพโครงการ PE ร่วมใจ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาพบริการวิชาการ ผู้ตัดสินกีฬา อบจ. สช.
ภาพกิจกรรมงาน มอ.วิชาการ ปี 2552
ภาพโครงการเครือข่ายความปลอดภัย ภาควิชาพลศึกษา
ภาพการนำเสนอหัวข้อวิจัย
ภาพโครงการเพศศึกษา ภาควิชาพลศึกษา
ภาพการประเมินคุณภาพภายใน (ภาควิชาพลศึกษา)
ภาพกิจกรรมงาน มอ.วิชาการ ปี 2552
ภาพโครงการเครือข่ายความปลอดภัย ภาควิชาพลศึกษา
ภาพการนำเสนอหัวข้อวิจัย
ภาพโครงการเพศศึกษา ภาควิชาพลศึกษา
ภาพการจัดการแข่งขันสเปเชียวโอลิมปิค ชุดที่ 1
ภาพการจัดการแข่งขันสเปเชียวโอลิมปิค ชุดที่ 2
ภาพโครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2
ภาพบริการวิชาการ คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ในโครงการวิจัยในชั้นเรียน
ภาพการปิดโครงการ มอ.ไร้พุง
ภาพโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบ นศ และพิธีมอบวุฒิบัตร
ภาพโครงการแข่งขันเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1
ภาพโครงการเสริมสร้างชีวิตสุขภาพและจิตสำนึก ครั้งที่ 1
ภาพโครงการมหกรรมการเรียนรู้ กระโดดเชือกหมู่ ครั้งที่ 4 ชุดที่ 1
ภาพโครงการมหกรรมการเรียนรู้ กระโดดเชือกหมู่ ครั้งที่ 4 ชุดที่ 2
ภาพโครงการสัมพันธ์น้องพี่ PE-HE ร่วมใจ
ภาพบริการวิชาการ วิ่ง 31 ขา
ภาพโครงการค่ายพักแรม 1/2552 ชุดที่ 1
ภาพโครงการค่ายพักแรม 1/2552 ชุดที่ 2
ภาพโครงการค่ายพักแรม 1/2552 ชุดที่ 3
ภาพโครงการค่ายพักแรม 1/2552 ชุดที่ 4
ภาพกิจกรรมวันศึกษาศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2552
ภาพแบกเป้เยี่ยมเมืองปาย ชุดที่ 1
ภาพแบกเป้เยี่ยมเมืองปาย ชุดที่ 2
ภาพแบกเป้เยี่ยมเมืองปาย ชุดที่ 3
ภาพแบกเป้เยี่ยมเมืองปาย ชุดที่ 4
ภาพแบกเป้เยี่ยมเมืองปาย ชุดที่ 5
ภาพแบกเป้เยี่ยมเมืองปาย ชุดที่ 6
ภาพพิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ ครั้งที่ 3
ภาพการจัดกิจกรรมวันเด็กภาควิชาพลศึกษา ปี 2553
ภาพภาควิชาพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสงเสริมสุขภาพ
ภาพภาควิชาพลศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสาธิต
ภาพโครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ฯ ครั้งที่ 3
ภาพบริการวิชาการวิทยากรสันทนาการ โครงการอบรมชุมชนบำบัด
ภาพโครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ภาพพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ม.อ.ปัตตานีไร้พุง
ภาพส่งนักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาพลศึกษา
ภาพการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จังหวัดภูเก็ต
ภาพงานเลี้ยงส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธี เทพไทอำนวย
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ภาพอบรมนันทนาการและการบันเทิงในกองลูกเสือ
ภาพบริการวิชาการ แบกเป้เที่ยว ห้วยน้ำดัง ปาย
ภาพโครงการสังคมพหุวัฒนธรรมวิถีแห่งการดำรงชีวิต ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรมกระโดดเชือกหมู่
ภาพการแข่งขันเรือพาย เรือยอกอง ประเพณี
ภาพกิจกรรมค่ายพักแรม 2 / 2551
ภาพการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36"หัวหมากเกมส์"

ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
ภาพงานเลี้ยงปีใหม่ 2553 ภาควิชาพลศึกษา
ภาพโครงการสังคมพหุวัฒนธรรมวิถีแห่งการดำรงชีวิต ครั้งที่ 2
ภาพพิธีปิดโครงการฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาพโครงการการสัมมนาทางการศึกษา (ภาควิชาพลศึกษา)
ภาพโครงการเสริมสร้างชีวิตและสร้างจิตสำนึก ครั้งที่ 4
ภาพการแข่งขันเรือพาย เรือยอกอง เทอญไท้องค์ราชัน ปี 2553
ภาพกิจกรรมอบรมนันทนาการในกองลูกเสือ 2/2552
ภาพกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 แม่โดมเกมส์ ปี 2553
ภาพคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคเยี่ยมชม และพบปะผู้บริหาร
ภาพโครงการค่ายพักแรม ภาคการศึกษาที่ 2/ 2552 ชุดที่ 1
ภาพโครงการค่ายพักแรม ภาคการศึกษาที่ 2/ 2552 ชุดที่ 2
ภาพการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 1 ปี 2553
ภาพการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 2 ปี 2553
ภาพสัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ปี 2553
ภาพค่ายพักแรม 3/2552
ภาพกิจกรรมการพบนักศึกษาใหม่คณาจารย์แนกวิชาพลศึกษา
ภาพโครงการวิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอนส่งเสริมสุขภาพชาว. มอ ชุดที่ 1
ภาพโครงการวิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอนส่งเสริมสุขภาพชาว. มอ ชุดที่ 2
ภาพโครงการเปิดศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิค 3 จังหวัด
ภาพโครงการ PE รวมใจ ออกกำลังกาย/พัฒนาภาควิชา
ภาพโครงการกีฬาอนุชน
ภาพการประกวดดีเกฮูลู โครงการร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น
ภาพการแข่งขันวิ่ง 11 ขา สามัคคี 2 ผลัด โครงการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็น
ภาพโครงการป่าชายเลนสวยสะอาด
ภาพโครงการเครือข่าย ความปลอดภัย
ภาพโครงการอบรมกีฬาเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2553
ภาพโครงการกิจกรรมนันทนาการในกองลูกเสือ ภาคการศึกษาที่ 1/53
ภาพโครงการพัฒนาสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ครั้งที่ 4
ภาพการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา
ภาพโครงการ PE รวมใจ และสมัมนาภาควิชา
ภาพการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุดที่ 1
ภาพการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุดที่ 2
ภาพการอบรมผู้กำกับลูกเสือ
ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ประมวลภาพน้ำท่วม มอ. ชุดที่ 1
ประมวลภาพน้ำท่วม มอ. ชุดที่ 2
โครงการค่ายพักแรม 1_2553 ชุดที่ 1
โครงการค่ายพักแรม 1_2553 ชุดที่ 2
ภาพกิจกรรมพัฒนาภาควิชาและมหาวิทยาลัย
ภาพโครงการ Sport Day ชาว PE
ภาพโครงการแบกเป้ ชุด "ชมหมอกบนดอย" ชุดที่ 1
ภาพโครงการแบกเป้ ชุด "ชมหมอกบนดอย" ชุดที่ 2
ภาพโครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
ภาพโครงการฟุตซอลสมานฉันท์ ครั้งที่ 4
ภาพกิจกรรมวันปีใหม่ภาควิชาพลศึกษา
ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
ภาพกิจกรรมวันเด็ก 54
ภาพพิธีพิธีปิดโครงการฟุตซอลสมานฉันท์
ภาพโครงการสังคมพหุวัฒนธรรมวิถีแห่งการดำรงชีวิตในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
ภาพการแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 4
ภาพโครงการสัมมนา แผนกวิชาพลศึกษา
ภาพกิจกรรมนันทนาการในกองลูกเสือ ภาคการศึกษาที่ 2_2553
ภาพกิจกรรมศึกยอดมวยปัตตานี
ภาพโครงการสัมมนาแผนกวิชาสุขศึกษา
ภาพการประชุมวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ
ภาพกิจกรรมพัฒนารายวิชา 281-220 เปตอง
ภาพค่ายพักแรม 2_2553 ชุดที่ 1
ภาพค่ายพักแรม 2_2553 ชุดที่ 2
ภาพค่ายพักแรม 2_2553 ชุดที่ 3
ภาพนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2554
ภาพค่ายพักแรม 3_2553 ชุดที่ 1
ภาพค่ายพักแรม 3_2553 ชุดที่ 2
ภาพค่ายพักแรม 3_2553 ชุดที่ 3
ภาพพิธีเปิดโครงการ KIDs ดี สุขภาพดีสู่ความพอเพียง
ภาพกิจกรรมจัดหาทุนฟุตบอลการกุศลสเปเชียลโอลิมปิค ครั้งที่ 5 ชุดที่ 1
ภาพกิจกรรมจัดหาทุน ฟุตบอลการกุศลสเปเชียลโอลิมปิค ครั้งที่ 5 ชุดที่ 2
ภาพกิจกรรมจัดหาทุน ฟุตบอลการกุศลสเปเชียลโอลิมปิค ครั้งที่ 5 ชุดที่ 3
ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SOT
ภาพนักศึกษาใหม่ วิชาเอกพลศึกษาพบคณาจารย์แผนก
ภาพกิจกรรมการทำบุญภาควิชา แนะนำภาควิชา และกิจกรรมพัฒนา
ภาพศึกวัน อบต.ประจัน มหากุศล
ภาพโครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิ ชุดที่ 1
ภาพโครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิ ชุดที่ 2
ภาพโครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิ ชุดที่ 3
ภาพกิจกรรม มอ.วิชาการ 54
ภาพกิจกรรม PE รวมใจ ภาควิชาพลศึกษา
ภาพโครงการปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน
ภาพการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย กลุ่มภาคใต้ ชุดที่ 1
ภาพการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย กลุ่มภาคใต้ ชุดที่ 2
ภาพการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย กลุ่มภาคใต้ ชุดที่ 3
ภาพโครงการเชื่อมสัมพันธ์ฯ บาสเกตบอลเพื่อมิตรภาพ (PSU รำลึก) 54
ภาพโครงการสัมมนาภาควิชาพลศึกษา ปี 2554
ภาพโครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะฯ 1/54 ครั้งที่ 6
ภาพโครงการ สวนสวยด้วยมือเรา
ภาพการเตรียมงาน ฝึกซ้อม และรับปริญญาบัตร
ภาพการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก
ภาพการจัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค
ภาพโครงการลีลาศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ภาพการฝึกการแข่งขันว่ายน้ำนักศึกษาวิชาว่ายน้ำ และโค้ดว่ายน้ำ
ภาพกิจกรรมนันทนาการในกองลูกเสือ
ภาพโครงการการแข่งขันฟุตบอลการกุศล (สเปเชียลโอลิมปิค) ครั้งที่ 1
ภาพปิดและมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลการกุศล
ภาพโครงการค่ายพักแรม 1/2554 ชุดที่ 1
ภาพโครงการค่ายพักแรม 1/2554 ชุดที่ 2
ภาพโครงการค่ายพักแรม 1/2554 ชุดที่ 3
ภาพโครงการค่ายพักแรม 1/2554 ชุดที่ 4
ภาพการแข่งขันยุทธกีฬารักษาดินแดนฯ ครั้งที่ 2
ภาคกิจกรรมค่ายพักแรม 1/2554 (ค่ายย่อยเพิ่ทเติม)
ภาพแข่งขันฮอกกี้ในมาเลย์เซีย
ภาพงานเลี้ยงปีใหม่ ภาควิชาพลศึกษา

ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
ภาคโครงการโลกเขียวด้วยมือเรา ปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาต
ภาพการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา
ภาพโครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 2_2554 ครั้งที่ 7
ภาพโครงการพลศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
ภาพโครงการสังคมพหุวัฒนธรรมวิถีแห่งการดำรงชีวิต ครั้งที่ 4
ภาพโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน
ภาพการประชุมผู้แทนศูนย์ภูมิภาค ประจำปี 2555
ภาพการจับสลากแบ่งสายฟุตซอล ครั้งที่ 5
ภาพพิธีเปิดโครงการฟุตซอลสมานฉันท์ ครั้งที่ 5
ภาพพิธีปิดโครงการฟุตซอลสมานฉันท์ ครั้งที่ 5
ภาพโครงการค่ายพักแรม 2_2554 ชุดที่ 1
ภาพโครงการค่ายพักแรม 2_2554 ชุดที่ 2
ภาพนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 1
ภาพคณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัย ชุดที่ 1
ภาพคณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัย ชุดที่ 2
ภาพคณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัย ชุดที่ 3
ภาพคณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัย ชุดที่ 4
ภาพคณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัย ชุดที่ 5
ภาพคณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัย ชุดที่ 6
ภาพคณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัย ชุดที่ 7
ภาพคณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัย ชุดที่ 8
ภาพคณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัย ชุดที่ 9
ภาพคณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัย ชุดที่ 10
ภาพโครงการพัฒนา สร้างจิตสำนึกสาธารณ
ภาพนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 2
ภาพโครงการค่ายพักแรม 3/2554 ชุดที่ 1
ภาพโครงการค่ายพักแรม 3/2554 ชุดที่ 2
ภาพสัมมนาภาควิชาพลศึกษา
ภาพการทำบุญภาควิชาพลศึกษา แนะนำคณาจารย์
ภาพกิจกรรม มอ.วิชาการ ปี 2555
ภาพโครงการค่ายเยาวชน KID ดี สุขภาพดี สู่ความพอเพียง ปี 55
ภาพโครงการพลศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
ภาพโครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ครั้งที่ 9
 
ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU