รายการเมนู ตอนที่ 3 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.1644
กลับสู่หน้าหลัก
กิจกรรมนักศึกษา และฝึกปฏิบัติ โครงการ กิจกรรมอื่นๆ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร SEN - Sritrang Educational Network
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ transcript กิจกรรม
การฝึกปฏิบัติงานในด้านการกีฬา โครงการแบกเป้ไปกับภาควิชาพลศึกษา
ฝึกปฏิบัติการสอน (ฝึกประสบการณ์) โครงการเรือพายเรือยอกอง จังหวัดปัตตาน
กิจกรรมบ่ายวันพุธ โครงการคิดดี สุขภาพดี สู่ความพอเพียง
เครือข่ายวิจัยส่งเสริมสุขภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเครือข่ายความปลอดภัย
กิจกรรม Camping ท่องเที่ยว โครงการกระโดดเชือกหมู่ภาควิชาพลศึกษา
ใส่ใจชีวิตและสุขภาพ (LIFE AND HEALTH) โครงการวิ่ง 31 ขาภาควิชาพลศึกษา
ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาพลศึกษา โครงการอบรมกีฬาเยาวชน
กลุ่มศิลปะการต่อสู้ กิจกรรมการบริการวิชาการภาควิชาพลศึกษา
ศูนย์สเปเชียลโอลิมปิคภาคใต้ กลุ่มกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ศูนย์ประสานงานสเปเชี่ยวโอลิมปิค 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
โครงการเพื่อส่งเสริม พัฒนา การเรียนการสอน สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กิจกรรมข่าวสารนักศึกษา โครงการฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวสารบัณฑิตศึกษา โครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม


ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU