ข้อมูลความคืบหน้าการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา รายชื่อโรงแรมอื่นๆ คลิ๊ก
รายชื่อสถานประกอบการ ข้อมูล (ส่ง) การตอบรับ สัมภาษณ์ วันเดินทาง หมายเหตุ
Le Meridien Phuket Beach Resort* ส่งแล้ว รับ 13/2/61 14 พ.ค.61 ประสานงานการฝึก
Outrigger Phuket Beach Resort* มีธนดลคนเดียว ส่งแล้ว รับ   14 พ.ค.61 รับคนไปเพิ่มครับ
Centara Grand Beach Resort Phuket ส่งแล้ว รอเอกสาร   14 พ.ค.61  
Dusit Thani Laguna* เปลี่ยน รร รับ 15/3/61 14 พ.ค.61 ประสานงานการฝึก
Katathani Phuket Beach Resort ส่งแล้ว รอเอกสาร   14 พ.ค.61 เตรียมความพร้อม
Bo Phut Resort & Spa (Samui)* ส่งแล้ว รอเอกสาร 19/2/61 14 พ.ค.61 ประสานงานการฝึก
Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach* ส่งแล้ว รับ 7/2/61 7 พ.ค.61 ประสานงานการฝึก
Pullman Phuket Panwa Beach Resort* ส่งแล้ว รับ 14/2/61 14 พ.ค.61 ประสานงานการฝึก
Bangkok United ส่งแล้ว รอเอกสาร   14 พ.ค.61 เตรียมความพร้อม
Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket* ส่งแล้ว รอเอกสาร 3/2/61 14 พ.ค.61 ประสานงานการฝึก
Anantara Bophut Koh Samui Resort เปลี่ยน รร รอผล   14 พ.ค.61 Pimalai Resort & Spa
Centara Grand Beach Resort Samui ส่งแล้ว รอเอกสาร   14 พ.ค.61  
The Slate* ส่งแล้ว รับ 12/3/61 14 พ.ค.61 ประสานงานการฝึก
Centara Kata Resort* เปลี่ยน รร รับ 15/3/61 14 พ.ค.61 ประสานงานการฝึก
กกท.กรุงเทพมหานคร ส่งแล้ว รอเอกสาร   14 พ.ค.61 เตรียมความพร้อม
กกท.จังหวัดนครราชศรีมา* ส่งแล้ว รอเอกสาร 23/2/61 14 พ.ค.61 ประสานงานการฝึก
Banyan Tree Resort Phuket ส่งแล้ว รอเอกสาร   14 พ.ค.61  
Centara Karon Resort Phuket* เปลี่ยน รร รับ 15/3/61 14 พ.ค.61 ประสานงานการฝึก
ข้อมูลความคืบหน้าการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาวิชาสุขศึกษา
รายชื่อโรงพยาบาล ข้อมูล (ส่ง) การตอบรับ วันเดินทาง หมายเหตุ
โรงพยาบาลพัทลุง ส่งแล้ว รับ 21 พ.ค.61 เตรียมความพร้อมเดินทาง
โรงพยาบาลสงขลา ส่งแล้ว รับ 21 พ.ค.61 เตรียมความพร้อมเดินทาง
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ส่งแล้ว รับ 21 พ.ค.61 เตรียมความพร้อมเดินทาง
โรงพยาบาลกระบี่ ส่งแล้ว รับ 21 พ.ค.61 เตรียมความพร้อมเดินทาง
โรงพยาบาลจะนะ ส่งแล้ว รับ 21 พ.ค.61 เตรียมความพร้อมเดินทาง
โรงพยาบาลสตูล ส่งแล้ว รับ 21 พ.ค.61 เตรียมความพร้อมเดินทาง
กลับหน้าหลัก


แผนที่จังหวัดภูเก็ต

แผนที่อำเภอเกาะสมุยข้อมูลอำเภอ

แผนที่อำเภอเกาะลันตา
ข้อมูลอำเภอ
ฝึกงานต้องตั้งใจ ขยัน อย่าเห็นแก่ตัว เพราะเราเอาความเป็นสงขลานครินทร์ไป
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สามัคคี คือ พลัง
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"


ข่าวสารการฝึกงานนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา
281-440 Practicum of Physical Education ฝึกปฏิบัติงานในด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาหรือการออกกำลังกาย

ข่าวสารการฝึกงานนักศึกษาวิชาเอกสุขศึกษา
282-440 Practicum in Community Health Education
การปฏิบัติงานสุขศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทางสาธารณสุข เช่น ศูนย์วิชาการทางสาธารณสุขต่าง ๆ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีอนามัย และในชุมชนขนาดเล็ก


ข้อมูลการฝึกปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม
ปฏิทินการดำเนินงานและฝึกปฏิบัติงาน
รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
การนิเทศฝึกงาน ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ พ.ค. 61
การนิเทศฝึกงาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ ก.ค. 53
การสัมมนานักศึกษาหลังฝึก งาน วันที่ กันยายน 2561
281-440 Practicum
Counter
ขั้นตอนการดำเนินงาน
และการเตรียมความพร้อม
-ประชุมนักศึกษาฝึกงานทั้งหมด
-ชี้แจงกรอบการเตรียมความพร้อม
การฝึกงาน ระยะเวลา การทำแบบ
ประวัติ เลือกหน่วยฝึก
-กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
-กำหนดรายละเอียด
การเตรียมความพร้อม
-ประชุมโปรแกรมเพื่อแจ้งผลการ
เตรียมความพร้อมและการนิเทศ
-ประสานงานหน่วยฝึกตามที่ได้
เลือกไว้
-นักศึกษาเตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะต่างๆ
-ติดตามความเรียบร้อยก่อนการ
ออกฝึกจริง แผนการนิเทศ
การสัมมนา การส่งงาน การตัดเกรด

ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ข้อมูลการกีฬาแห่งประเทศไทย

การเดินทาง
รถทัวร์ ขนส่ง
เครื่องบิน
รถมินิบัสจาก หาดใหญ่-ภูเก็ต

Chat Box ร่วมแสดง ความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ โปรดใช้คำสุภาพ และสร้างสรรค์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University (Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

E-mail webmaster : tanusak48@hotmail.com