ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.1644 กลับสู่หน้าหลัก

เกี่ยวกับภาควิชาพลศึกษา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บุคลากร
ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ การกีฬา
e-learning
e-library
ช่องทางติดต่อภาควิชา
ตราสัญลักษณ์ภาควิชา
ชมรมศิษย์เก่าภาควิชา
ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา
แบบฟอร์มภาควิชาพลศึกษา
Office Hour คณาจารย์
แผนการดำเนินงานภาควิชา

ภาพโครงการกิจกรรมต่างๆ
ภาพกิจกรรมประจำปี 50
ภาพกิจกรรมประจำปี 51
ภาพกิจกรรมประจำปี 52
ภาพกิจกรรมประจำปี 53
ภาพกิจกรรมประจำปี 54
ภาพกิจกรรมประจำปี 55

ฝึกปฏิบัติ โครงการ กิจกรรมอื่นๆ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

กิจกรรมข่าวสารนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติงาน
ฝึกปฏิบัติการสอน
ศูนย์ประสานงานสเปเชี่ยวฯ
เครือข่ายวิจัยส่งเสริมสุขภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม Camping ท่องเที่ยว
ใส่ใจชีวิตและสุขภาพ
ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาพลศึกษา
กิจกรรมบ่ายวันพุธ
กลุ่มศิลปะการต่อสู้
transcript กิจกรรม
โครงการฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการแบกเป้ไปกับภาควิชา
โครงการเรือพายเรือยอกอง
โครงการ KIDดี สุขภาพดี
โครงการเครือข่ายความ ปภ
โครงการอบรมกีฬาเยาวชน
กิจกรรมการบริการวิชาการ
กลุ่มกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์สเปเชียลโอลิมปิคภาคใต้

เว็บไซต์น่าสนใจ
สำนักงานอธิการบดี
กองกิจการนักศึกษา
ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
งานทะเบียน
ระบบเอกสาร
กองบริการการศึกษา
กองธุรการ
กองแผนงาน
สำนักวิทยบริการ (JFK)
MISS DSS

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU