กลับสู่หน้าหลัก
รู้จักสเปเชียลโอลิมปิค (SOT)
สเปเชียลโอลิมปิคสากล
สเปเชียลโอลิมปิคประเทศไทย
เกี่ยวกับสเปเชียลโอลิมปิค
ประวัติสเปเชียลโอลิมปิค
คณะกรรมการสเปเชียลฯ

เว็บบอร์ด
Webboard สเปเชียลโอลิมปิค
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

รู้จักศูนย์ประสานสเปเชียลโอลิมปิค สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ความเป็นมาของศูนย์ คลิ๊ก
คณะกรรมการศูนย์ คลิ๊ก
สัญลักษณ์ประจำศูนย์ คลิ๊ก
แบบฟอร์มต่างๆ คลิ๊ก
การจัดหาทุน คลิ๊ก
ความรู้ด้านทักษะกีฬา คลิ๊ก

ภาพประทับใจสเปเชียลโอลิมปิค

ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือเด็กพิเศษ
ศูนย์ประสานสเปเชียลโอลิมปิค สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

SPECIAL OLYMPICS THAILAND
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

สามัคคี คือ พลัง
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"
ภาพโครงการเปิดศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิค
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 19 มิถุนายน 2553 ณ อาคาร 15
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ดูภาพกิจกรรม


ภาพคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคเยี่ยมชม
และพบปะผู้บริหาร มอ.ปัตตานี
ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดูภาพกิจกรรม


SPECIAL OLYMPICS
 
การดำเนินงาน
ปฏิทินกิจกรรมปี 61คลิ๊ก

โครงการเปิดศูนย์ฯ
กำหนดการโครงการ

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ปี 2561
ภาพกิจกรรม ปี 2560

เว็บไซต์น่าสนใจ
Special Olympics Thailand (SOT)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปัตตานี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ยะลา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ นราธิวาส

รายชื่อคณะกรรมการ
สเปเชียลโอลิมปิคกลุ่มภาคใต้
 

กิจกรรมต่างๆของ
สเปเชียลโอลิมปิค
 

ศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิคสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ร่วมแสดงความคิดเห็น)
โปรดใช้คำสุภาพ และสร้างสรรค์
 
Chat Box ร่วมแสดง ความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พิมพ์ข้อความในช่องด้านข้าง
Chat Box เลือกหน้ายิ้ม ได้ที่ + จากนั้นกดที่ Shout เพื่อนำข้อความขึ้น
ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University (Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND


webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Back
Top