ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.1644
กลับหน้าหลักภาควิชาพลศึกษา ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มอ.ปัตตานี ภาพการแข่งขันเรือพาย
แบ่งประเภทการแข่งขันดังนี้ ใบสมัครการแข่งขันเรือพาย ภาพโครงการแข่งขันเรือที่ผ่านมา
ประเภทเรือทั้งหมด ดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
โครงการเรือยาว เรือยอกองฯ คลิ๊ก
เรืยยาว 10 ฝีพาย (ชาย) เรืยยาว 10 ฝีพาย (ชาย) (ดาวน์โหลด) รางวัลและเงินรางวัล คลิ๊ก
เรือยอกอง 5 ฝีพาย (ชาย) เรือยอกอง 5 ฝีพาย (ชาย) (ดาวน์โหลด) กำหนดการการแข่งขัน คลิ๊ก
เรืยอไม้ 5 ฝีพาย (ทั้งชายและหญิง) เรืยอไม้ 5 ฝีพาย (ทั้งชายและหญิง) (ดาวน์โหลด) ตารางการแข่งขัน คลิ๊ก
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ใบประชาสัมพันธ์การแข่งขัน คลิ๊ก


พิธีเปิดวันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2554 วลา 09.00 น.
ณ ลานน้ำผุ เชิงสะพานเดชานุชิต แม่น้ำปัตตานี

ระเบียบการแข่งขัน คลิ๊ก
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ คลิ๊ก
ผลการแข่งขัน คลิ๊ก
กีฬาสาธิต เรือกอและ 23 ฝีพาย  
รายนามหน่วยงานดำเนินงาน และให้การสนับสนุนโครงการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กระทรวงวัฒนธรรม  โดยวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี โดยนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ โดยภาควิชาพลศึกษา สถานนีตำรวจภูธรเมือง ปัตตานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ ม.อ.ปัตตานี
องค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร จับสลาก ประชุมหัวหน้าทีม ติดต่อประสานงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2554 อาจารย์ถาวรินทร รักษ์บำรุง T.081-4326489
สถานที่รับสมัคร ภาควิชาพลศึกษา อาคาร 15 (ห้องธุรการภาควิชา) หรือโทรยืนยัน คุณฮาซัน แวยะโก๊ะ T.089-4662048
จับสลากแบ่งสาย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ภาควิชาพลศึกษา เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
อาจารย์จารึก สระอิส T.086-2886055
ประชุมหัวหน้าทีม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30-09.00 น. อาจารย์อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์ T.089-1945444

ข้อมูลและประกาศโดย อาจารย์ถาวรินทร รักษ์บำรุง และอาจารย์อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์

free html visitor counters


ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University (Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

E-mail webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th  Back