ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.073-313928 ต่อ1661

กลับหน้าหลักภาควิชาพลศึกษา

ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มอ.ปัตตานี

ภาพการแข่งขันฟุตซอล ครั้งที่ผ่านมา
แบ่งประเภทการแข่งขันดังนี้ ใบสมัครการแข่งขันฟุตซอล ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์

เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
ประเภทประชาชน
ระดับอายุ 40 ปี ขึ้นไป


ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล

24 ธันวาคม 2553 ถึง 9 มกราคม 2554

ณ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี คลิ๊ก
เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี คลิ๊ก
ประเภทประชาชน คลิ๊ก
ระดับอายุ 40 ปี ขึ้นไป คลิ๊ก


มีทีมเข้าร่วมการแข่งเกือบ 200 ทีม

ผลการแข่งขันจะแจ้งเป็นระยะๆ ครับ

ภาพพิธีเปิดโครงการฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4
วันที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น.

ณ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ดภาพกิจกรรม

ภาพพิธีปิดโครงการฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4
วันที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 16.00 น.

ณ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ดภาพกิจกรรม

 

โครงการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ คลิ๊ก
ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน คลิ๊ก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คลิ๊ก
กำหนดการ พิธีเปิดฟุตซอล คลิ๊ก

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล คลิ๊ก

ผลการแข่งขัน
-ผลการแข่งขัน วันที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค.53 คลิ๊ก

-ผลการแข่งขัน วันที่ 2 วันที่ 25 ธ.ค.53 คลิ๊ก

-ผลการแข่งขัน วันที่ 3 วันที่ 26 ธ.ค.53 คลิ๊ก

-ผลการแข่งขัน วันที่ 4 วันที่ 27 ธ.ค.53 คลิ๊ก

-ผลการแข่งขัน วันที่ 5 วันที่ 28 ธ.ค.53 คลิ๊ก

-ผลการแข่งขัน วันที่ 6 วันที่ 3 ม.ค.53 คลิ๊ก

-ผลการแข่งขัน วันที่ 7 วันที่ 4 ม.ค.53 คลิ๊ก

-ผลการแข่งขัน วันที่ 8 วันที่ 5 ม.ค.53 คลิ๊ก

-ผลการแข่งขัน วันที่ 9 วันที่ 6 ม.ค.53 คลิ๊ก

-ผลการแข่งขัน วันที่ 10 วันที่ 7 ม.ค.53 คลิ๊ก

-ผลการแข่งขัน วันที่ 11 วันที่ 8 ม.ค.53 คลิ๊ก

-ผลการแข่งขัน วันที่ 12 วันที่ 9 ม.ค.53 คลิ๊ก
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาพลศึกษา อ.จารึก สระอิส
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ร่วมแสดงความคิดเห็น)
โปรดใช้คำสุภาพ และสร้างสรรค์
Chat Box ร่วมแสดง ความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พิมพ์ข้อความในช่องด้านข้าง Chat Box
จากนั้นกดที่ Shout เพื่อนำข้อความขึ้น เลือกหน้ายิ้มได้ที่ +
ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป - 20 ธ.ค.53
ณ ภาควิชาพลศึกษา อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 15
พิธีเปิด 25 ธันวาคม 2553
สนใจติดต่อได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ติดต่อ
อาจารย์จารึก สระอิส
086-2886055 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี
อาจารย์อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์ 084-1945444 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศโดย อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี21/7/51

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University (Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND


E-mail webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th  Back